تمام مطالب دسته بندی: تغذیه زالو طبی
غذای زالو پرورشی چیست یا می توان بجز خون از گیاه استفاده کرد

غذای زالو پرورشی چیست یا می توان بجز خون از گیاه استفاده کرد

غذای زالو پرورشی چیست یا می توان به جای خون از گیاه برای پرورش این جاندار استفاده کرد؟ اگر اندکی در سایت های خارجی در مورد اینکه غذای زالو پرورشی چیست تحقیق کنید متوجه خواهید شد که بجز خون از ماده دیگری استفاده نمی کنند.

خوراک زالو طبی و غذا دهی در محیط های تکثیر پرورشی

خوراک زالو طبی و غذا دهی در محیط های تکثیر پرورشی

کنید
خوراک زالو طبی به صورت طبیعی و در محیط زندگی خون پستاندارانی است که در محیط اطراف آن زندگی می کنند اما در محیط های تکثیر و پ رورشی بایستی کنید خوراک زالو طبی را به صورت مصنوعی و با کیفیت بالا تامین نمود.

فروشنده خون تازه برای تغذیه زالوی طبی انبوه

فروشنده خون تازه برای تغذیه زالوی طبی انبوه

فروشنده خون تازه گوسفندی برای پرورش زالوی طبی همانطور که می دانید در محیط پرورشی حتما بایستی از خون به منظور تغذیه زالوها استفاده شود. در شرایط ظبیعی زندگی این جاندار بهترین تغذیه را خون می داند و از پستانداران محیط پیرامون خود آن را به دست می آورد. اما چظور می توان خونی با کیفیت برای زالوها در پرورشگاه به دست آورد. سوال خوبی است و بایستی گفت به تازگی امکان ارسال خون به منظور پرورش زالوی طبی در بسته بندی کاملا بهداشتی و دارای مجوز بوجود آمده است. مرکز تخصصی زالوی طبی ایران با نام زالو پلاس به عنوان فروشنده خون تازه استریل دفیبرینه با مجوز با قیمت مناسب این محصول را به بازار ارائه می نماید. خرید از فروشنده […]

خون برای پرورش زالو طبی و غذادهی انواع سایزها

خون برای پرورش زالو طبی و غذادهی انواع سایزها

خون برای پرورش زالو طبی برای تولید زالوی طبی بایستی اصول و شرایطی را فراهم نمود تا سرعت رشد بالا رفته همچنین کیفیت الوها افزایش یابد. غذای اصلی زالوها در طبیعت خون است. از خون در اروپا و آمریکا همچنین ایران به منظور پرورش زالوی طبی استفاده می شود. خون برای پرورش زالو بایستی با کیفیت و دفیبرینه شده باشد تا از تلفات و مشکلات در بیماری های زالوی طبی پیشگیری به عمل بیاورد. تهیه خون برای پرورش زالو طبی در شهره های مختلف ایران مشکلاتی برای پرورش دهندگان به همراه خواهد داشت. اما به تازگی می توان این ماده غذایی مفید را برای زالوها خریداری نمود. کیفیت خون در تهیه و ارسال کاملا حفظ شده و بهترین محصولی می باشد که […]

1 2