تمام مطالب دسته بندی: پودر زالوی طبی
پرورش کرم خراطین در ایران برای روغن گیری یا خوراک دام

پرورش کرم خراطین در ایران برای روغن گیری یا خوراک دام

پرورش کرم خراطین در ایران شاید اماکن پذیر باشد اما در اصل این جاندار زیستگاه مخصوص به خود با نوع تغذیه ویژه دارد که امکان پرورش کرم خراطین در ایران را کاهش می دهد و از این کرم برای روغنگیری استفاده می شود نه خوراک دام.

زالو خشک ایرانی یا خراطین برای تولید روغن افزایش سایز

زالو خشک ایرانی یا خراطین برای تولید روغن افزایش سایز

زالو خشک ایرانی و خراطین برای ساخت روغن خراطین و روغن زالوی طبی نیاز است که مواد اولیه مرغوب را داشته باشیم تا محصول نهایی با کیفیت به دست آید. البته اینکه روغن های مذکور در بازار موجود می باشند و شاید برای خرید روغن آماده آنها هزینه کمتر به علاوه دردسر کمتری شامل حال مصرف کننده خواهد شد. اما هستند افرادی که به دلیل نیاز به اصالت بالای این محصولات دوست دارند خودشان آنها را آماده نمایند. اگر روش ساخت و تولید روغنی زالوی طبی یا خراطین را بدانید بایستی از زالو خشک ایرانی یا هندی همراه با خراطین برای این منظور استفاده کنید. تفاوت زالو خشک ایرانی با هندی مشخص است و زالوهای خشک شده ایرانی بیشتر به صورت ورقه […]

1 2 3 5