تمام مطالب دسته بندی: پودر خراطین
پرورش کرم خراطین در ایران برای روغن گیری یا خوراک دام ۲۰۲۱

پرورش کرم خراطین در ایران برای روغن گیری یا خوراک دام ۲۰۲۱

پرورش کرم خراطین در ایران شاید اماکن پذیر باشد اما در اصل این جاندار زیستگاه مخصوص به خود با نوع تغذیه ویژه دارد که امکان پرورش کرم خراطین در ایران را کاهش می دهد و از این کرم برای روغنگیری استفاده می شود نه خوراک دام.

پودر کرم خاکی و ۲ تفاوت آن با خراطین یا زالوی طبی خشک درجه ۱

پودر کرم خاکی و ۲ تفاوت آن با خراطین یا زالوی طبی خشک درجه ۱

پودر کرم خاکی بیشتر به منظور استفاده خوراک دام و طیور کاربرد دارد و تفاوت خراطین یا زالوی طبی خشک با پودر کرم خاکی در آن است که آنزیم های ضد انعقاد و پروتئینی بسیار بیشتری در خراطین و زالو وجود دارند.

۵۰۰ گرم کرم خراطین خشک همراه با پودر زالوی طبی درجه ۱

۵۰۰ گرم کرم خراطین خشک همراه با پودر زالوی طبی درجه ۱

۵۰۰ گرم کرم خراطین یا ورمی کمپوست شاید برای اولین بار باشد که حتی اسم کرم خراطین برای شما ذکر می شود. یا فکر کنید که کرم خراطین همان کرم خاکی است که هنگام بارندگی روی سطح زمین زیاد می بینیم. اما باید بگوییم برای روغن گیری بهترین نوع از کرمها همان کرم خراطین با نژاد کالیفرنیا است که در اصل چوبخوار می باشد. البته از همان کرم های خاکی هم می شود روغن افزایش سایز بدست آورد. اما در نهایت بایستی در نظر گرفت که کیفیت حاصل شده از ۵۰۰ گرم کرم خراطین تقریبا برابر با ۵ کیلو کرم خاکی خشک شده است. هر دو این موجودات از خانواده کرم های حلقوی هستند اما تفاوتهی جزئی در ظاهر همچنین […]

1 2 3 5