خرید زالو مولد ایرانی با ضریب تکثیر بالا در سال ۱۳۹۸

خرید زالو مولد ایرانی با ضریب تکثیر بالا در سال ۱۳۹۸

خرید زالو مولد ایرانی اورینتالیس یا مدیسینالیس

کشور ایران از لحاظ منابع طبیعی و نیروی فیزیکی کار بسیار غنی است. می توان از تمامی پتانسیل های موجود در کشورمان به نفع خودش و خودمان بهره کافی را برد. امروزه پرورش زالوی طبی به امری تبدیل شده است که سوددهی و بازدهی بالایی را برای پرورش دهندگان به دنبال خواهد داشت. شرایط آب و هوایی موجود در کشور سبب می گردد بتوان پرورش زالوی طبی را در تمامی نقاط کشور به انجام رسانید. درست است در برخی از نقاط کشور مجبور خواهیم شد که شرایط ایده آل را برای تولید و یا تکثیر زالوها فراهم کنیم. این شرایط زیاد پیچیده نیست و می توان با دستگاه ها و نجهیزات ساده ای این کار را انجام داد. پس اگر قصد شروع به کار در زمینه پرورش زالوی طبی را دارید نگران نباشید. با سرمایه اولیه نه چندان زیاد هم می شود شروع به کار کرد. البته بسیار مهم است که خرید زالو مولد طبی با کیفیت و نژاد مناسب را انجام دهید. اولین خرید زالو مولد شما سبب می شود تا انتها از همان نسل زالوها در فارم خود استفاده کنید. تنها یکبار شما اقدام به خرید زالو خواهید کرد و در ادامه از زالوهایی که خود تکثیر می کنید بایستی استفاده کنید.خرید زالو مولد

شرایط نگهداری پس از خرید زالو مولد

مواردی وجود دارد که باید برای تولید و تکثیر زالوی طبی در محی