تمام مطالب برچسب : خراطین اصل
پماد زالو طبی یا روغن خراطین اصل حجم دهنده افزایش سایز

پماد زالو طبی یا روغن خراطین اصل حجم دهنده افزایش سایز

پماد زالو طبی یا خراطین در طب سنتی ایرانی و کشورهای دارای تمدن از جمله چین، روم، مصر و … که درمان سنتی در آنها رواج داشته روش هایی بسیار جذاب برای مداواوی امراض وجود داشته است. در گذشته قبایلی که از سطح آگاهی کمی برخوردار بوده اند دارای قوانین چند زنی بوده اند. به همین منظور برای اینکه بتوانند از پس انجام وظایف زناشویی برآیند ناچار بایستی خود را تقویت می کرده اند. علاوه بر تقویت تغذیه استفاده از پماد زالو یا روغن خراطین بسیار رواج داشته است. ساخت پماد زالو یا روغن خراطینی که در آن زمان مورد استفاده قرار می گرفته است بسیار ویژه بوده است. طرز ساخت پماد زالو طبی یا خراطین در کتب طب سنتی ایرانی از جمله […]

1 2 3 6