تمام مطالب برچسب : خراطین ایرانی
پرورش کرم خراطین در ایران برای روغن گیری یا خوراک دام

پرورش کرم خراطین در ایران برای روغن گیری یا خوراک دام

پرورش کرم خراطین در ایران شاید اماکن پذیر باشد اما در اصل این جاندار زیستگاه مخصوص به خود با نوع تغذیه ویژه دارد که امکان پرورش کرم خراطین در ایران را کاهش می دهد و از این کرم برای روغنگیری استفاده می شود نه خوراک دام.

روغن زالو خراطین ایرانی با کیفیت بالا و قیمت مناسب

روغن زالو خراطین ایرانی با کیفیت بالا و قیمت مناسب

روغن زالو خراطین ایرانی همانطور که می دانید از روغن زالو طبی و روغن خراطین در طب سنتی ایرانی و جهان به منظور افزایش سایز استفاده می شود. اندامی که می توان به کمک این محولات به سایز بزرگتری از آنها دست یافت عبارتند از الت تناسلی مردانه همچنین سینه، باسن، لب و گونه ها در بانوان. اما بهترین نوع محصولات طب سنتی برای افزایش سایز روغن زالو خراطین ایرانی است. اینکه بر ایرانی بودن آن تاکید شده است دلیل بر مواد اولیه ای است که در آن به کار می رود. در روغن زالو خراطین ایرانی از بهترین نژاد زالوها که در ایران وجود دارد استفاده می شود. البته از خراطین و روغن پایه ای که در ایران وجود دارد برای […]