تمام مطالب برچسب : زالوی طبی مرغوب
طرز تهیه روغن خراطین کرم خاکی زالو طبی مرغوب

طرز تهیه روغن خراطین کرم خاکی زالو طبی مرغوب

طرز تهیه روغن خراطین و روغن زالو طبی در طب سنتی ایرانی به منظور افزایبش سایز اندام کوچک مانده بدن روغن خراطین و روغن زالوی طبی تجویز می گردد. طرز تهیه روغن خراطین یا روغن زالو از کتب طب سنتی و دستورات بر جا مانده از حکیمانی همچون بو علی سینا بدست آمده است. در طرز تهیه روغن خراطین از بهترین مواد اولیه مرغوب بایستی استفاده شود تا در نهایت بهترین نتیجه را حاصل نمود. اگر قصد دارید خودتان در منزل این روغن را تو.لید نمایید بایستی دستور طرز تهیه روغن خراطین را بدانید اما مطمئن باشید کار سختی نخواهد بود. در کل اگر روغن خراطین اصل و مرغوب می خواهید می توانید خودتان آن را تولید نموده و استفاده کنید. اصول و […]

1 2