تمام مطالب برچسب : زالو سمی
شناخت زالو سمی از زالوهای طبی

شناخت زالو سمی از زالوهای طبی

شناخت زالو سمی برای بسیاری از افراد که اولین بار با نام یا شکل ظاهری زالو روبرو می شوند سخت است که تشخیص دهند شناخت زالو سمی است یا می توان به عنوان زالوی طبی از آن استفاده کرد. در کتب طب سنتی ایرانی به خصوص کتابهای طب بو علی سینا مشخصات ظاهری انواع زالوهای پزشکی و زالو سمی شرح داده شده است. زالوهایی که دارای پرز هستند و سر بزرگی دارند در شناخت زالو سمی بسیار کمک می کند. زالوهایی با رنگ سبز زیتونی یا صدری همچنین قهوه ی با سرهای کوچک می تواند در طب سنتی مورد استفاده قرار بگیرند. چرا شناخت زالو سمی مهم است؟ در درمان انواع امراض خونی می توان از زالوهای طبی بهره گرفت  به خوبی آنها […]