تمام مطالب برچسب : زالو طبی لارو
لارو زالو طبی با بهترین کیفیت و قیمت

لارو زالو طبی با بهترین کیفیت و قیمت

لارو زالو طبی منظور از لارو زالو طبی بچه زالوهایی هستند که به تازگی از کوکون بیرون آمده اسند. زالوی طبی می تواند تعداد زیادی لارو زالو طبی تولید نماید و یک زالوی بالغ در حدود ۱۵ تا ۳۰ بچه زالو از خود تکثیر می کند. بیشتر این سایز از زالو را برای پرورش انتخاب می نمایند که بهترین سایز برای تولید است. پس از مدت زمان ۶ تا ۸ ماه لارو زالو طبی طبی تبدیل به سایزی استاندارد برای فروش می گردد. قیمت لارو در تابستان حدودا بسیار کمتر از فصل زمستان است. فروش و خرید لارو زالو طبی برای اینکه پرورش زالو طبی را انجام دهید می توانید از سایز لارو زالو طبی شروع به کار نماییدو همانتطور که می دانید […]

قیمت فروش هر عدد لارو زالو طبی

قیمت فروش هر عدد لارو زالو طبی

قیمت فروش هر عدد لارو زالو طبی از لارو زالو طبی به منظور پرورش این جاندار در محیطهای پرورشی استغاده می شود. می توان گفت قیمت فروش هر عدد لارو زالو طبی در ایران بسیار کمتر از کشورهای اروپایی است. همچنین این قیمت در فصل مختلف سال متغیر است. به عنوان مثال قیمت فروش هر عدد لارو زالو طبی در زمستان چیزی در حدود ۲ برابر قیمت در زمستان می باشد. بهتر است برای اینکه خرید لارو زالو طبی را در تعداد انبوه انجام دهید این کار را به تابستان موکول کنید. علاوه بر اینکه قیمت فروش هر عدد لارو زالو طبی را پایین خواهید آورد سود اقتصادی بیشتری نیز در زمستان عاید شما خواهد شد. بهترین قیمت فروش هر عدد لارو زالو طبی […]