تمام مطالب برچسب : زالو طبی پرورشی
قیمت یک قطعه زالو طبی پرورشی و اختلاف آن با نوع صیدی

قیمت یک قطعه زالو طبی پرورشی و اختلاف آن با نوع صیدی

قیمت یک قطعه زالو طبی همانطور که می دانید تعداد محدودی از زالوها به منظور مصارف درمانی کاربرد دارند. نژاد هیرودو اورینتالیس در ایران هم در طبیعت یافت می شود و هم نوع پرورشی آن در کشور تولید می گردد. می توان گفت خوشبختانه در پرورش زالوی طبی طی سالهای اخیر افراد به خوبی عمل کرده اند. البته قیمت یک قطعه زالو طبی در ایران و سایر نقاط جهان همچنان اختلاف بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال در کشورهای همسایه شمل غربی قیمت یک قطعه زالو به ۴ دلار نیز می رسد اما در ایران با قیمت تقریبی ۱ دلار مورد معامله قرار می گیرد. همچنین قیمت یک قطعه زالو طبی پرورشی با نوع صیدی آن تفاوتهایی دارد که در خرید های […]

1 2