تمام مطالب برچسب : سرمایه پرورش زالو
سرمایه پرورش زالو طبی در تعداد انبوه

سرمایه پرورش زالو طبی در تعداد انبوه

شناخت زالو طبی زالوها از خانواده کرمهای حلقوی هستند که بیش از ۶۵۰ نژاد از آنها در سراسر دنیا زندگی می کنند. این جانداران آبزی و خشکی‌ای می باشند که درصد بیشتری از آنها در آب و مناطق سرد و مرطوب به حیات خود ادامه می دهند. در این میان بخش کوچکی از زالوها امکان استفاده برای درمان امراض و مصارف پزشکی را دارند. سه نژاد از زالوهای پزشکی نیز در ایران زندگی می کنند. هیرودومدیسینالیس، هیرودو اورینتالیس و هیرودو وربانا که اولین نژاد را می توان قالب ایران دانست اما اورینتالیس با نام گذاری ایرانی مختص کشور عزیزمان می باشد. وجود آنزیمهای فراوان پروتئینی که در درمان بسیاری از امراض خونی مفید است سبب گشته این جاندار کوچک از […]